Ön Oaxen

sal-och-fagel Säl och mås.

Oaxen bjuder på unik miljö och fantastiska upplevelser. Öns norra del som är Natura 2000-område har en rik flora med bl.a. orkidéer och har du tur kan du få syn på både havsörn och gråsäl. De gamla kalkbrotten med sina lodräta stenväggar och karga skönhet sätter fart på fantasin.