Färjan

Oaxen trafikeras idag av en linfärja som som går enligt tidtabell, från Mörkö till Oaxen.

Oaxenvy3

Oaxenfärjan - Turlista

Färjan avgår från Oaxen enligt turlistan och återvänder till Oaxen efter ca 5 min.

Vardagar

05:30
06:15, 06:45
07:15, 07:30
08:00, 08:30
09:30
10:30
11:30
12:00, 12:30
13:00, 13:30
14:30
15:00, 15:30
16:00, 16:30
17:00, 17:30
18:00, 18:30
19:30
20:00, 20:30
21:00, 21:30
22:00, 22:30
23:00, 23:30 (fre)*
00:30 (fre)*

 

Lördagar

07:30
08:00, 08:30
09:00, 09:30
10:00, 10:30
11:30
12:00, 12:30
13:00, 13:30
14:30
15:00, 15:30
16:00, 16:30
17:00, 17:30
18:00, 18:30
19:30
20:00, 20:30
21:00, 21:30
22:00, 22:30
23:00, 23:30
00:30

 

Söndagar / helg

07:30
08:00, 08:30
09:00, 09:30
10:00, 10:30
11:30
12:00, 12:30
13:00, 13:30
14:30
15:00, 15:30
16:00, 16:30
17:00, 17:30
18:00, 18:30
19:30
20:00, 20:30
21:00, 21:30
22:00, 22:30
23:00

 

Färjan avgår endast om trafikant infunnit sig vid ettdera färjeläget. Vid fullbelagd färja går extratur i direkt anslutning till ordinarie tur. 

*) Fredagar finns även turerna 23:30 eller 00:30 förutsatt att du anmäler före 22:00. 
Ring 070 – 840 27 65.

Gående som skall ansluta till, eller kommer med, SL-buss 785 kan beställa fri extratur om väntetiden 
överstiger 15 min, såvida detta ej inkräktar på ordinarie tur eller matrast. Matrast för färjepersonalen är 14:00 samt 19:00 samtliga dagar.

Nyårsafton samt Midsommarafton går färjan enligt turlista för lördagar.

Till färjans hemsida

EPSON MFP image
Oaxens första  linfärja