Färjan

Oaxen trafikeras idag av en linfärja som som går enligt tidtabell, från Mörkö till Oaxen.

För sena aktiviteter kan extra färja beställas, minst 24 tim i förväg, till en kostnad av 700:-/tur.

Läs mer på Oaxenfärjan´s sida

Vardagar  Lördag    Söndag/Helgdag
05:30       07:30        07:30               
06:15       08:30        08:30
06:45       09:30        09:30
07:15       10:30         10:30
07:30       11:30         11:30
08:00       12:30        12:30
08:30       13:30        13:30
09:30       Matrast    Matrast
10:30       14:30        14:30
11:30       15:30         15:30
12:00       16:30        16:30
12:30       17:30         17:30
13:00       18:30        18:30
13:30       Matrast    Matrast
Matrast   19:30        19:30
14:30       20:30        20:30
15:00       21:30        21:30
15:30       22:30        22:30    
16:00       23:30
16:30       00:30
17:00
17:30
18:00
18:30
Matrast
19:30
20:00
20:30
21:00
21:45
22:30