Medlemskap

Medlemskap
Som medlem i Oaxen Bygdegårdsförening stödjer du föreningen och bidrar till att Bygdegården kan vara kvar som samlingspunkt för Oaxen.

Alla som har intresse av att stödja föreningen och lokalen är välkommen att bli medlem och delta i särskilda evenemang för medlemmarna.

Medlemsavgift

2018 är medlemsavgiften oförändrad 175 kr för enskild medlem och 350 kr för familj. Avgiften betalas till bankgiro 830-7373. Ange namn, och för familj namn på dem som ingår i familjemedlemskapet. Medlemsavgiften avser kalenderår och ska vara betald senast dagen före årsmötet för att du ska vara röstberättigad på årsmötet. Medlemsavgift kan givetvis betalas när som helst under året.

Förmåner? Som medlem i Oaxen Bygdegårdsförening kan du delta i särskilda evenemang som arrangeras för medlemmar. Just nu pågår Mediyoga, som är en subventionerad aktivitet enbart för medlemmar. Du har också rabatt på hyran av rum i Härbärget.

Styrelsen består av:

Kerstin Holm, ordförande                

Lena Wall, kassör                               

Johanna Hållén sekreterare            

Brita Berg, ledamot                            

Carina Åkerman-Fijal, ledamot       

Jeanette Challis, ledamot                 

Linda Fagerlind, ledamot                  

Barbro Öhrling, suppleant

Eva Bjurholm, suppleant                  

Välkommen att kontakta oss om du undrar över något. Du når oss via mailadressen oaxenbygdegard@gmail.com.

Följ oss också gärna på Facebook Bygdegården Gillet – Oaxen@oaxengillet