Medlemskap

Vill du bli medlem så kostar det per år.

Familj: 350:-
Person: 175:-

Sätt in på Bankgiro 830-7373 plus skicka ett mail till: info@oaxenbygdegard.se med namn, adress, telefonnummer och mailadress. Oaxen Bygdegård, Gillet, drivs som ideell förening. Vi arrangerar aktiviteter av olika slag. Några  endast för medlemmar, andra är för alla. Du kan läsa mer om årets aktiviteter ovan.

Medlem i Oaxen Bygdegårdsförening Som medlem i Oaxen Bygdegårdsförening stödjer du föreningen och bidrar till att Bygdegården kan vara kvar som samlingspunkt för Oaxen.

Vem kan bli medlem? Alla som har intresse av att stödja föreningen och lokalen. Du är välkommen både som Oaxen-bo och boende någon annanstans. Det gemensamma är intresset för att vi ska kunna behålla och utveckla samlingspunkten på Oaxen.

Förmåner? Som medlem i Oaxen Bygdegårdsförening kan du delta i särskilda evenemang som arrangeras för medlemmar. Just nu pågår Mediyoga, som är en subventionerad aktivitet enbart för medlemmar. Du har också rabatt på hyran av rum i Härbärget.

Vad kostar det? 2017 är medlemsavgiften: 175 kr för en medlem, och 350 kr för familj. Medlemsavgiften betalas till bankgiro 830-7373. När du betalar, lämna namn, och för familj, namn på alla som ingår i familjemedlemskapet. Medlemsavgiften avser kalenderåret och ska vara betald senast den 31 januari. Vid årsmötet får de som har betalt medlemsavgiften rösta.

 Styrelsen består av

Anette Berntsson, ordförande        anettemberntsson@hotmail.com

Lena Wall, kassör                                lena_wall@hotmail.com

Kerstin Holm, suppleant                    kerstin.oaxen@gmail.com

Jeanette Challis, ledamot                  challisje@icloud.com

Linda Fagerlind, ledamot                   linda@fagerlind.com

Brita Berg, ledamot                             britaberg.oaxen@gmail.com

Carina Åkerman-Fijal, ledamot        carina.akerman-fijal@hotmail.com

Barbro Öhrling, suppleant

Eva Bjurholm, suppleant                   eva.bjurholm@telia.com

Välkomna att kontakta någon av oss om du undrar över något!