Regler & Pris

Copyright © Oaxen Bygdegårdförening 2014

Oaxen Bygdegård

Hyresvillkor - Bygdegården Gillets lokaler

 

Hyrestid enligt prislista och överenskommelse vid bokning. Vid överskridande av överenskommen hyrestid debiteras halv hyra (enligt prislista för den aktuella dagen) för den tid som faller utanför bokningen.

 

Hyran betalas i förskott via faktura. Avbokning ska göras senast 30 dagar före bokat datum.

 

Bokning sker via Bygdegårdens mail eller telefon, vg se kontaktuppgifter nedan.

 

Nyckel lämnas ut av vaktmästaren.

 

Bygdegården svarar för att tillräckligt med bord, stolar samt köksutrustning finns för det ändamål som hyran avser, samt att lokalen är uppvärmd och att det vintertid är skottat vid entréerna.

I Härbärget används egna medhavda påslakan. Sovsäck godkänns ej av hygieniska skäl.

 

Hyresgästen ansvarar för att sopor, glas mm forslas bort på egen bekostnad.

I de fall skador uppstår på lokaler, möbler, glas/porslin eller annan utrustning, debiteras detta hyresgästen.

 

Hyresgästen ansvarar för efterföljande städning och att lokalerna återlämnas i samma skick som när hyrestiden påbörjades.

Vaktmästaren besiktar lokalen och tar emot nyckel efter avslutad hyrestid.

 

Hyresgästen ansvarar själv för sina ägodelar. Bygdegårdens försäkringar gäller lokaler och inventarier, men inte hyresgästens egendom.

 

Eventuell musikunderhållning skall vara avslutad senast kl 01.00.

 

Extra färja nattetid kan beställas senast 24 tim i förväg direkt av färjepersonalen på telefon 070-8402765. Kostnad 700 kr/tur + ordinarie färjeavgift.

 

 

Kontaktuppgifter

Bokning: Mikael Rova Mail: bokning@oaxenbygdegard.se, Mobil: 070-4538533

 

 

Styrelsen för Oaxens Bygdegårdsförening