Gillet

Oaxens bygdegårdsförening är bildad ur den tidigare föreningen Oaxen u.p.a som uppförde samlingslokalen Gillet åren 1928-1929. Materialet skänktes av ledningen på kalkbruket till arbetarna som uppförde byggnaden genom ideellt arbete på sin fritid.

Festlokal

Bygdegården Gillet består av en större och en mindre lokal, samt ett välutrustat kök. Den stora salen rymmer 70 personer. Den har en scen med filmduk. Den mindre salen rymmer ca 30 personer.
Det finns en handikappentré och handikappanpassad toalett.
Hyresgästen svarar för städning samt borttagande av sopor och glas.  Vill du inte göra det, kan du köpa den tjänsten av Bygdegården efter överenskommelse.

Utemiljö

2015-08-20 07.19.232015-08-20 07.19.05klockstapel1

Runt bygdegården finns stora gräsytor för uteaktiviteter ex två grillar, utemöbler för ca 30 personer, och det är nära till bad och gästbryggor. Projektor och en enkel ljudanläggning finns att hyra. Bygdegården erbjuder en bredd av olika aktiviteter kopplat till ditt evenemang. Till exempel guidade vandringar, yoga, friluftsaktiviteter och äventyr.
Priser hittar du här

2015-08-20 07.16.552015-08-20 07.18.37gillet1gillet2