Medlemskap

Medlemskap
Som medlem i Oaxen Bygdegårdsförening stödjer du föreningen och bidrar till att Bygdegården kan vara kvar som samlingspunkt för Oaxen.

Alla som har intresse av att stödja föreningen och lokalen är välkommen att bli medlem och delta i särskilda evenemang för medlemmarna.

Medlemsavgift

2020 är medlemsavgiften oförändrad 175 kr för enskild medlem och 350 kr för familj. Avgiften betalas till bankgiro 830-7373. Ange namn, och för familj namn på dem som ingår i familjemedlemskapet. Medlemsavgiften avser kalenderår och ska vara betald senast dagen före årsmötet för att du ska vara röstberättigad på årsmötet. Medlemsavgift kan givetvis betalas när som helst under året.

Förmåner? Som medlem i Oaxen Bygdegårdsförening kan du delta i särskilda subventionerade evenemang som arrangeras för medlemmar såsom Mediyoga och filmklubb. Du har också rabatt när du hyr ett rum i Härbärget.

Styrelsen består av:

Kerstin Holm, ordförande,      Lena Wall, kassör,   Johanna Hållén sekreterare,                      Christine Palmquist-Hemborg, ledamot,     Mikael Henriksson, ledamot,              Jeanette Challis, ledamot,   Linda Fagerlind, ledamot,   Barbro Öhrling, suppleant,              Eva Bjurholm, suppleant.             

Välkommen att kontakta oss om du undrar över något. Du når oss via mailadressen oaxenbygdegard@gmail.com.

Följ oss också gärna på Facebook Bygdegården Gillet